Notulen van de Hutton-jeugdleidersvergadering 27 oktober 2012

Locatie : Zandvliet College, Den Haag, tijdens het Huttontoernooi 2012

Aanwezig : Eric v.d. Marel (EM) – HSB (voorzitter)
Pascal van Dijk (PD) - HSB (notulist)
Jan Hummel (JH) - SBO
Jeroen van Onzen (JO) - OSBO
Gilles Provoost (GP) - NHSB
Henk Roosink (HR) - NHSB
Vincent Schenkelaars (VS) - LeiSB
Maurice Manoch (MM) - RSB
Nick Dubbeldam (ND) - ZSB
San van Dael (SD) - LiSB


1. Opening
EM opent de Hutton-vergadering om ca. 14.30 uur, tijdens de derde speelronde. Er zijn acht bonden aanwezig. Om diverse redenen hebben vijf bonden afgehaakt: NBSB (kon geen teamleider vinden), FSB (wisseling van jeugdleider), SGS (men zegt dat de jeugdspelers niet willen meedoen), SGA, winnaar van de vorige twee edities (vergeten spelers uit te nodigen) en NOSBO (teveel concurrentie van Univé Hoogeveen).   


2. Vaststelling agenda
Er zijn twee agendapunten: vaststelling van de organisatie van het Huttontoernooi voor de komende jaren en aanpassing van het reglement.


3. Organisatieschema Huttontoernooi volgende jaren
Eric van Breugel (KNSB) heeft ooit samen met diverse Huttonvergaderingen een organisatieschema voor de komende jaren opgesteld, dat aanpassing behoeft, aangezien NOSBO (2013) en SGS (2014) zijn afgevallen voor de komende twee jaar.
EM vindt een centrale locatie in een regionale bond wenselijk, dus goed met openbaar vervoer te bereiken, uiteraard onder voorwaarde dat de speellocatie geschikt is.
LeiSB (stond voor 2015) onderzoekt intern of zij een Huttontoernooi in 2013 kunnen organiseren, ZSB doet dit voor de editie van 2014. Voor de Zeeuwse schaakbond zou het de eerste keer zijn, dat ze het organiseren.
Indien mogelijk graag uiterlijk 17-11-2012 antwoord, tijdens de KNSB-jeugdleidersvergadering in Eindhoven.
(Beide bonden hebben inmiddels positief gereageerd).
Hierbij het oude organisatie-schema ter kennisgeving: 2016 SGA, 2017 RSB, 2018 NBSB, 2019 NHSB, 2020 SBO.


4. Reglement
Officieel wordt er volgens het FIDE reglement gespeeld, waarbij laatkomers tegenwoordig een reglementaire nul krijgen. Naar aanleiding van een incident in de eerste ronde van dit toernooi, en gelet op het speciale karakter van dit toernooi en de sfeer van het toernooi in het algemeen, wordt voorgesteld deze FIDE-regel uit het toernooi-reglement te schrappen. Dit voorstel wordt aangenomen.
De artikelen 2 en 12 betreffende de hoofdscheidsrechter zijn enigszins met elkaar in strijd, en behoeven een kleine aanpassing.


5. Rondvraag
LiSB heeft steeds meer moeite om jeugdschakers enthousiast te krijgen voor het Huttontoernooi, en kon slechts één viertal leveren. Een aantal bonden bevestigt dit.
De mogelijkheid om de categorieën A en B samen te voegen, wordt bij voorkeur zo lang mogelijk uitgesteld.


6. Sluiting
EM sluit de vergadering om ca. 15.00 uur
 
Free Joomla Templates